تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
   نام واحد  
تلفن : 04532520100 و 04532541415 پست الکترونیک : mail@meshkin-iau.ac.ir
فکس : 04532524293 پایگاه اینترنتی : www.meskin-iau.ac.ir
آدرس : خيابان دانشگاه - كد پستي 5661645936
چند رسانه ای مشاهده همه