•  203
  مصاحبه آزمون دکتری 99
  قابل توجه داوطلبان محترم شرکت در مصاحبه دکتري ۱۳۹۹

  مصاحبه آزمون دکتری سال 1399

  قابل توجه داوطلبان محترم شرکت در مصاحبه دکتري ۱۳۹۹ :

  جهت انجام مصاحبه مجازي با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي ( ماسک، دستکش و ...) ملزم به حضور در واحدهاي دانشگاهي که از قبل توسط ايشان مشخص گرديده مي باشند.

  احراز هويت داوطلبان صرفا با ارائه کارت ملي جديد و قديم و يا شناسنامه جديد داوطلب امکان پذير بوده و داوطلبان بايد اين مدارک را به همراه داشته باشند. بديهي است بدون داشتن اين مدارک امکان برگزاري مصاحبه وجود ندارد.

  داوطلبان محترم حق همراه داشتن تلفن همراه و ابزارهاي ارتباطي با شبکه اينترنت در جلسه مصاحبه را نخواهند داشت.

  همچنين داوطلبان محترم بايد دفترچه راهنما و فايل تصويري سامانه مصاحبه به منظور آشنايي با نحوه و چگونگي برگزاري مصاحبه دوره دکتري را دريافت و مطالعه نمايند.

  کليه داوطلبان موظفند حداقل نيم ساعت قبل از زمان اعلام شده جهت انجام امور اداري از قبيل احراز هويت و ... در واحد دانشگاهي محل آزمون خود حضور بهم رساند.

  داوطلبان در زمان ثبت نام جهت مصاحبه لازم است نسخه ای از سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی خود را بر اساس این فرم ( از اینجا دریافت کنید ) تهیه و در قالب فایل pdf در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایند.